ESCRM

—Læs nyheder her— 

ESCRM er ejet af Erhvervshusene i Danmark og kan anvendes af erhvervsfremmeaktører i regi af Erhvershusene, kommuner, regioner, lokal erhvervsservice mv. til at registrere aktiviteter og udveksle informationer om virksomheder, som er i kontakt med erhvervsfremmesystemet. Systemet er udviklet med sigte på fællesskab, samarbejde og ensartethed i erhvervsfremmeindsatsen og er skræddersyet til erhvervsservicesystemet. Det er et mål, at systemet kan understøtte koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde på tværs af erhvervsfremmeaktører.

I CRM-systemet registreres virksomhedskontakter, hvilket giver overblik og mulighed for at lave relevante udtræk om brugerne af erhvervsfremme. Ligeledes muliggør ESCRM en registrering af medarbejdernes timer og kørsel, der kan eksporteres til økonomisystemer.

Registreringerne i systemet danner grundlag for effektmåling af erhvervsfremme systemet og data kan udleveres til Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik, eller underleverandøre til de nævnte. Der udleveres ikke informationer fra noter, dokumenter eller lignende, der er kun tale om lister over virksomheder der matcher en række parametre, eks. evalueret af et erhvervshus. Udleveret data anvendes udelukkende til statistik og må kun publiceres i agregeret form, medmindre specifikt samtykke er indhentet.

Få adgang til systemet

For at komme i betragtning som bruger af ESCRM, er det et krav at I er helt eller delvist offentligt finansieret og har en virksomhedsopsøgende erhvervsfremme indsats som et af Jeres primære formål. Opererer I indenfor det offentlige erhvervsfremmesystem og er interesseret i at høre mere om systemet og få en demonstration for at afklare om det er noget for Jer, kontakt da Formand for brugergruppe Morten Hjuler (Erhvervshus Midtjylland) på mail mhj@erhvervshusmidtjylland.dk eller Projektleder Martin Gregersen (Erhvervshus Sydjylland) på mail mgr@ehsyd.dk

Systemet indeholder en række muligheder for samarbejde på tværs af enhederne, med høj fokus på sikkerhed og fortrolighed.

Licens-priser mm. kan ses under fanen “Priser”.

Email support: escrm@ehsyd.dk